Nieuws van het koor

Gemengd zangkoor Cantate van de Fatima parochie in Brunssum viert in 2020 haar 60-jarig jubileum. Met een ledenaantal van tussen de 50- en 55 zingende leden mag het koor zich tot een van de grotere gemengde koren van Zuid-Limburg rekenen. Voor het jubileumjaar hebben wij een mooi programma samengesteld.

Naast een aantal extra feestelijke opluisteringen tijdens de reguliere kerkelijke feestdagen, zullen wij op zondag 11 oktober 2020 een Mozart concert geven in de Fatima kerk te Brunssum. 

Het is onze intentie om dit concert als projectkoor uit te voeren. Op het programma staat de Krönungsmesse van W.A. Mozart alsmede een aantal werken van hem, die deels solistisch, deels in samenzang met het koor en begeleid door een groot orkest zullen worden uitgevoerd. Het concert staat onder leiding van onze dirigent Jan Ezendam, tevens docent aan het conservatorium. De solisten en het groot orkest bestaan uit studenten van het conservatorium.

Wij nodigen iedereen die deel wilt uitmaken van ons projectkoor van harte uit. Wij zoeken met name zanger(e)s(sen) die de Krönungsmesse al eerder hebben gezongen en daarmee dus bekend zijn. Voorafgaande aan de uitvoering zal er één generale repetitie plaatsvinden op zaterdag 10 oktober. Deze repetitie zal een morgen- en middagdeel bevatten. Informatie daarover volgt nog verder na inschrijving.  

Omdat er voor ons koor nogal wat kosten zijn verbonden aan deze uitvoering vragen wij aan de deelnemende gasten een eenmalige bijdrage van € 25,00 per persoon. Daarvoor wordt, indien nodig, de partituur op papier of digitaal aangeleverd en zorgen we voor de catering tijdens de generale repetitie.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten als deelnemer van ons Jubileum Mozart concert.

Meld u aan !

Mocht uw interesse zijn gewekt en wilt u deelnemen aan ons projectkoor dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Wij verzoeken u in dat geval de bijdrage van € 25,00 vóór1 juni 2020 over te maken naar ons rekeningnummer NL 86 RABO 0109 3096 50 onder vermelding van “Mozart projectkoor 2020”.

1960 - 2020 60 jaar Cantate


Privacy verklaring

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..