Beste zangersvrienden,

Op zondag 20 oktober 2024 zal Gemengd zangkoor Cantate samen met Gemengd Zangkoor Sainte Cécile uit Geleen een Mozart concert uitvoeren in de Fatimakerk in Brunssum.

Het is onze intentie om dit concert als projectkoor uit te voeren. De stukken die worden gezongen komen uit de grote koorwerken van Mozart zoals delen uit het Requiem, de Krönungsmesse, de Orgelsolomesse, Litaniae en Vespers Solesmnes. 
De werken  die op het programma staan zullen deels instrumentaal, deels solistisch en deels in samenzang met het koor en begeleid door een strijkorkest, worden uitgevoerd. Het concert staat onder leiding van dirigent Jan Ezendam, voormalig docent aan het conservatorium in Maastricht. De solisten en het orkest bestaan uit (oud)studenten van betreffend conservatorium.

Wij nodigen iedereen die deel wilt uitmaken van ons projectkoor van harte uit. Wij zoeken met name zanger(e)s(sen) die bekend zijn met het repertoire dat wordt gezongen. De gastdeelnemers ontvangen daarvan nog een exacte opgave, partituren en oefenmateriaal.

Voorafgaande aan de uitvoering wordt er zaterdag 14 september 2024 een zogenaamde Doedag georganiseerd. Het is de bedoeling dat we dan in de ochtend starten met partijrepetities. In de middag zal het koor dan worden samengevoegd en gezamenlijk repeteren. In de week vóór de uitvoering vindt er nog een tweetal repetities beurtelings op locatie Brunssum en Geleen plaats.
Tenslotte zal er op zaterdag 19 oktober 2024 één generale repetitie plaatsvinden. Ook deze repetitie zal een morgen- en middagdeel bevatten. Informatie daarover volgt nog verder na inschrijving.

Omdat er voor ons koor nogal wat kosten zijn verbonden aan deze uitvoering vragen wij aan de deelnemende gasten een eenmalige bijdrage van € 25,00 per persoon. Daarvoor wordt, indien nodig, de partituur op papier of digitaal aangeleverd en zorgen we voor de catering tijdens de Doedag en generale repetitie.

Mocht uw interesse zijn gewekt en wilt u deelnemen aan ons projectkoor dan kunt u gebruik maken van het bijgeleverde inschrijfformulier. Wij verzoeken u in dat geval de bijdrage van € 25,00 vóór 1 augustus 2024 over te maken naar ons rekeningnummer NL 86 RABO 0109309650 t.n.v. Gemengd zangkoor Cantate onder vermelding van “Mozart Meezingconcert”. 

Wij hopen van harte u te mogen begroeten als deelnemer van ons Mozart concert.

Met vriendelijke zangersgroet,

De besturen van Gemengd Zangkoor Cantate en Sainte Cécile

 

 

Meldt u aan !

Mocht uw interesse zijn gewekt en wilt u deelnemen aan ons projectkoor dan kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier.Wij verzoeken u in dat geval de bijdrage van € 25,00 vóór1 augustus 2024 over te maken naar ons rekeningnummer NL 86 RABO 0109 3096 50 onder vermelding van “Mozart concert 2024”.

 

Privacy verklaring

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..